El Mesías: Glosario K

A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | RR | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kakopoios (κακοποιός):

Palabra griega para alguien que es un hacedor de maldad; puede adquirir varios tipos de significado, dependiendo del contexto.

Kimball, Spencer W.:

Décimo segundo Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Krateō (κρατέω):

Verbo griego que significa “agarrar o sujetar”.

A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | RR | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

¿No encuentra la palabra que desea? Solicite una definición.